ADS Portal
30 Historiske data før 2010
50 Rapporter
60 Rapporter-Statistik
100 Vejledninger
110 Lovgivning
120 FAQ
Rapporter
Her på siden kan du finde data om affaldsproduktion og behandlede mængder i Danmark. Derudover er der rapporter om genanvendelsesprocenterne i kommuner og på landsplan sat i forhold til de fastsatte mål for affald fra husholdninger i Regeringens Ressourcestrategi fra 2013 "Danmark uden affald".

Data på denne side er rådata. Ved udarbejdelse af den årlige affaldsstatistik sker der en bearbejdning af data til brug for affalds-statistikken.
Den nyeste affaldsstatistik kan findes her.

Kommuner og virksomheder kan endvidere få adgang til egne data, når der logges ind med NEMid Erhverv.

Beskrivelse og forbehold til de enkelte rapporter er samlet i en pdf-fil.

For mere information om rapporterne generelt henvises til mst.dk.

Følgende rapporter findes her på siden:

Din søgning kan godt tage noget tid, da der optræder store mængder data i Affaldsdatasystemet.