ADS Portal
30 Historiske data før 2010
50 Rapporter
60 Rapporter-Statistik
80 Indsigelser / Objections
100 Vejledninger
110 Lovgivning
120 FAQ
Affaldsproduktion
Her på siden kan du finde data om affaldsproduktion og behandlede mængder i Danmark. Derudover er der rapporter om genanvendelsesprocenterne i kommuner og på landsplan sat i forhold til de fastsatte mål for affald fra husholdninger i Regeringens Ressourcestrategi fra 2013 "Danmark uden affald".

Data på denne side er rådata. Ved udarbejdelse af den årlige affaldsstatistik sker der en bearbejdning af data til brug for affalds-statistikken.
Den nyeste affaldsstatistik kan findes her.

Kommuner og virksomheder kan endvidere få adgang til egne data, når der logges ind med NEMid Erhverv.

Beskrivelse og forbehold til de enkelte rapporter er samlet i en pdf-fil.

For mere information om rapporterne generelt henvises til mst.dk.
Følgende rapporter findes her på siden:

Affaldsproduktion i Danmark fordelt på behandling og kommune (R019)
  Viser affaldsproduktion fordelt på behandling og kommune.
Affaldsproduktion i Danmark fordelt på behandling og år (R015)
  Affaldsproduktion fordelt på behandling og år
Affaldsproduktion i Danmark fordelt på kilde og behandling (R002)
  Viser produceret affald i fordelt på kilde og behandling.
Affaldsproduktion i Danmark fordelt på kilde og kommune (R026)
  Affaldsproduktion fordelt på kilde og kommune
Affaldsproduktion i Danmark fordelt på kilde og år (R001)
  Affaldsproduktion fordelt på kilde og år
Affaldsproduktion i Danmark fordelt på kommune og år (R027)
  Affaldsproduktion fordelt på kommune og år
Affaldsproduktion i Danmark fordelt på type og behandling (R013)
  Affaldsproduktion fordelt på type og behandling
Affaldsproduktion i Danmark fordelt på type og kilde (R023)
  Affaldsproduktion fordelt på type og kilde
Affaldsproduktion i Danmark fordelt på type og kommune (R020)
  Affaldsproduktion fordelt på type og kommune
Affaldsproduktion i Danmark fordelt på type og år (R014)
  Affaldsproduktion fordelt på type og år

Din søgning kan godt tage noget tid, da der optræder store mængder data i Affaldsdatasystemet.