ADS Portal
30 Historiske data før 2010
50 Rapporter
60 Rapporter-Statistik
100 Vejledninger
110 Lovgivning
120 FAQ
Affaldsproduktion i Danmark fordelt på kommune og år (R027)
Indberetningsår   Fra Til
Primær/sekundær  
Kilde  
 
 

   
Mængdeangivelse