ADS Portal
30 Historiske data før 2010
50 Rapporter
60 Rapporter-Statistik
100 Vejledninger
110 Lovgivning
120 FAQ
Affaldsproduktion i Danmark fordelt på type og kilde (R023)
Indberetningsår  
Kommune  
Primær/sekundær  
Kilde  
 
 

   
Affaldskodesæt  
Branche  
Mængdeangivelse