ADS Portal
30 Historiske data før 2010
50 Rapporter
60 Rapporter-Statistik
100 Vejledninger
110 Lovgivning
120 FAQ
Velkommen til ADS Portalen

Velkommen til Affaldsdatasystemets administrationsportal.

Det er her muligt at fremsøge egne indberetninger via søgefunktionen samt danne standardrapporter for egne affaldsdata.

Den enkelte bruger får stillet de data til rådighed, som systemet tillader baseret på den rolle, man har fået tildelt i systemet.

Oplever du problemer med at logge på, så prøv at benytte Chrome.Du får adgang til Affaldsøkonomi, ved at logge ind med MitID Erhverv.


Nyheder fra Affaldsdatasystemet

27-02-2023 - Klikguide til indsigelser mod farligt affald:

Så er der en ny klik-guide klar til indsigelser mod farligt affald:

Her Klik-guide

 

19-01-2023 - Engelsk CSV-fil

Hvis der er brug for en engelsk version af CSV-filen, der bruges til indberetning kan det fåes ved henvendelse til affaldsdatasystem@mst.dk

23-08-2022 - Ny vejledning er nu tilgængelig

Fra dataåret 2022 skal man ved import-, eksportproducent- og eksport-indberetninger angive den procentvise reelle slutbehandling af affaldet jf. Affaldsdatabekendtgørelsen, afsnit 5. Miljøstyrelsen har netop offentliggjort en teknisk vejledning til at guide jer igennem indberetningen af denne type data. Vejledningen kan findes her: https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsdatasystemet/vejledninger-mv/  

11-03-2022 - Error-meddelelse ved login med Nem-ID

Hvis du får en error-medelelse, når du logger på ADS-portalen med din virksomheds Nem-ID, så forsøg i stedet at tilgå portalen med følgende link: https://www.ads.mst.dk/Default.aspx

07-03-2022 - Gennemgang af indberetning af farligt affald i Affaldsdatasystemet

D. 2. marts og 4. marts har Miljøstyrelsen sendt et brev via e-boks til virksomheder, der har genereret, transporteret eller mæglet/forhandlet farligt affald i det forrige år (2021). I har modtaget et brev, hvis jeres virksomhed f.eks. har fået afhentet eller har afleveret et brugt batteri, spildolie eller kemikalierester fra jeres virksomhed. Hvis jeres virksomhed har modtaget et brev, har I mulighed for se jeres mængder af farligt affald på denne hjemmeside ved at logge ind og klikke på rubrikken ”indsigelser” nederst i venstre side af skærmen. Hvis du er enig i mængderne af farligt affald, skal du ikke foretage dig mere. Hvis du ser fejl i mængderne, skal du give Miljøstyrelsen besked inden den 1. april. Hvis du ikke giver Miljøstyrelsen besked, vil Miljøstyrelsen antage, at mængderne er korrekte. Du finder en vejledning til, hvordan du giver Miljøstyrelsen besked på dette link: https://mst.dk/media/240128/klik-guide-til-indsigelser-om-farligt-affald.pdf

 

Baggrunden for brevene i jeres e-boks, er affaldsdatabekendtgørelsen §§ 11-14 om indberetning af farligt affald til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem. Ifl. § 12, stk. 1, fremsendes indberetningen til affaldsproducenten, affaldstransportøren, forhandlere og mæglere, der inden 1. april året efter indberetningsåret skal give Miljøstyrelsen meddelelse om eventuelle fejl i indberetningen. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2021, og gælder for indberetninger af farligt affald fra 1. januar 2021.


Flere nyheder...